مسی HD

عکسای HD مسی

مسی HD

عکسای HD مسی

مسی HD

در آمریکا برای هر طوفانی نامی میگذارند و اگر نام آن طوفان مسی باشد باید از آن گریخت... " افتخار داره طرفدار مسی باشی... "

عکسای HD مسی
مسی و خانواده
مسی و دوستان
مسی و بارسا

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

۵۶ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

بنر مسی

دریافت

بنر یکی از طرفدارای بارسا و #مسی در تمرینات دیروز تیم در رد بول آرنا:


«تنها یک مسی وجود دارد.»

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

بارسا

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

عکس HD مسی 43

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

عکس HD مسی 42

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

عکس HD مسی 41

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

عکس HD مسی 40

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

عکس HD مسی 39

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

عکس HD مسی 38

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

مسی و اینیستا

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

عکس HD مسی 37

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

پست جدید لیونل مسی در فیسبوک :


"فردا یک بازی خاص برگزار میشه و این دلیل بسیار خوبیه که پشت تیم باشیم و ازش حمایت کنیم."


 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۰
 • ۰

عکس HD مسی 36

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۱
 • ۰

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۱
 • ۰


عروسی ساعت 2:30 بامداد به وقت تهران

 • علیرضا مؤذن زاده
 • ۱
 • ۰

عکس HD مسی 35پری_هاجسون (گزارشگر فوتبال) :


 "در آمریکا برای هر طوفان اسم میگذاریم. اگر اسم طوفان مسی باشد باید از آن فرار کرد." • علیرضا مؤذن زاده
 • ۱
 • ۰

عکس HD مسی 34

 • علیرضا مؤذن زاده